ČERVEN 2024

Focení tříd3.6.vybrané třídy
Minizoo Olovnice3.6. I.A, II.A, VI.B
KMD Jak je důležité míti Filipa3.6. Prahavybraní žáci
MDD4.6. od 10.00akce na školní zahradě     
Otvovice s Korálkem4.6.  9.00III.B, VI.B
Den bezpečnosti5.6.dle volby TU
Canisterapie11.6.vybrané třídy
Výlet Otvovice11.6.IV.A
Focení tříd12.6.vybrané třídy
Den otevřených dveří12.6.  od: 10.00akce pro budoucí prvňáčky
Výlet Zoopark Zelčín12.6.I.B, II.B, III.B
Focení tříd13.6.VI.B
Cvičení v přírodě20.6.celoškolní akce
Jump park Letňany21.6.VI. A, VIII. A, VI.B
Výlet Nelahozeves26.6.II.B
Techmanie Plzeň26.6.I.A, II. A, IV.A, VI.B
Výlet Veltrusydle počasíI.B
Výlet Nelahozevesdle počasíI.B
Předání Vysvědčení a ukončení školního roku 2023/2428.6.8.00-8.45h

KVĚTEN 2024

Státní svátek – Svátek práce1.5. 
Státní svátek – Den vítězství8.5. 
Ředitelské volno9.-10.5. 
Div. předst. O Balynce, dobrém štěněti13.5. KaSS VltavaI., II., IV.A, VI.B
Přednáška Prevence kriminality15.5.    10.00VIII.A
Pěší výlet Veltrusy20.5.I., II.A
Pěší výlet Veltrusy21.5.IV.A
Pěší výlet Veltrusy22.5.II.B, VI.B
Otvovice s Korálkem28.5.spec. třídy
Exkurze na farmu29.5.   BučinaII.B
Exkurze Zemědělské muzeum31.5.   PrahaVI.B

DUBEN 2024

Pěší výlet Veltrusy3.4.VI.A, VIII.A
Velvareum Co uvidíš v kapce vody8.4.I.A, II.A
Divadelta8.4. 9.00II. stupeň
Canisterapie8.00vybrané třídy
Zápis do 1. třídy9.,10.4.  14.00-17.00
Semiramis10.4. 8.00-13.30VI., VII., VIII.A
KMD Div. v Dlouhé16.4. Prahavybr. žáci
Ukliďme Česko22.4. 9.00-11.40zapojené třídy
Canisterapie23.4.vybr. třídy
Exkurze Národní muzeum23.4.II. stupeň ZŠ
Třídní schůzky24.4.  16.00
Divadelta24.4.  16.00představení pro rodiče
Pěší výlet Veltrusy25.4.II.B
Pěší výlet Veltrusy29.4.I.A, II.A

BŘEZEN 2024 

Div. předst. Pověsti pražské4.3.  KaSS – VltavaVI.B
Divadelta – Šikana11.3. 9.005.- 9.roč.
Dopr.vých. Zebra se za tebe nerozhlédne11.3.I.A,II.A, IV.A
Pluto kafé13.3.II.B
Exkurze Národní muzeum13.3.VI.B
Exkurze Armádní muzeum14.3. PrahaI.A, II.A
Matějská pouť18.3. PrahaVI.B
Exkurze Knihovna18.3.II.B
Projekt Voda18.-22.3.I.A, II.A, IV.A
Výstava Svět kostiček19.3. Měst. Muzeum KpyII.B, VI.B+TU, AP
Výstava Svět kostiček19.3.  13.30 Měst. muzeum Kpy8.,9. roč.
Exkurze Muzeum Roztoky27.3.                          II.st.

Velikonoční prázdniny budou od: 28.3. do: 1.4. 2024   

                              

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy proběhne na ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace 

ve dnech 9. – 10. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin (s účastí dítěte). 

Pro zápis k povinné školní docházce je na naší škole využit systém Zápisy on-line, kde je vhodné se zaregistrovat.

Odkaz:   https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsp-kralupy/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4559

Elektronická registrace je spuštěna od 4. 3. od 00:00 hodin do 31. 3. 2024 do 00:00 hodin. Poté přijde zákonným zástupcům emailem potvrzení o přijetí elektronické přihlášky s přiděleným registračním číslem dítěte a připomenutí termínu zápisu.

K zápisu se dostavte se svým dítětem, průkazem totožnosti a rodným listem dítěte. 

K žádosti o přijetí je nutné dodat v době zápisu:

 • písemnou žádost, která přijde okamžitě po odeslání přihlášky
 • doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte – PPP nebo SPC

Při žádosti o odklad je nutné dodat v době zápisu:

 • písemnou žádost, která přijde okamžitě po odeslání přihlášky
 • doporučení školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Mgr. Bohuslava Glasslová

  ředitelka školy

ZŠ Kralupy nad Vltavou

Jodlova 111, příspěvková organizace

tel.: 315 727 293

Pololetní prázdninypátek 2.2.
Exkurze Valdštejnská jízdárna6.2.II.st.ZŠ
Plutó kafé14.2.II. B
Div. předst. Masopustní pohádka15.2.KD VltavaI., II.A, spec. třídy
Canisterapie28.2.vybr. třídy

Jarní prázdniny jsou od: 19.2. do: 23.2.

LEDEN 2024

Canisterapie9.1.vybr. třídy
KMD9.1.vybr. žáci
Semiramis10.1.VI.A,VII.A,VIII.A
Pluto Kafé17.1.II.B
Canisterapie23.1.vybr. třídy
Vydávání Výpisu z vysvědčení31.1. 
Pololetní prázdniny2.2.
Pluto Kafédle akt. situaceI.B

PROSINEC 2023 

Mikuláš5.12. 9:00-11:00všechny třídy
KaSS Výstava Betlémů7.12.  9:30I.A, II.A.
Film. předst. Mavka Strážkyně lesa8.12.VI.B. a 2.st. ZŠ
Exkurze Vánoční Praha12.12.VI.B.
Velvareum- Příběh světla18.12.I.A, II.A.
Výchovný koncert Vánoce18.12.9.00 KaSSVI.B. a 2. st. ZŠ 
Film. představení Mezi živly20.12.VI.B, vybr. Třídy
Vánoční besídka22.12. 10.00-12.00Srdečně zveme rodiče žáků.

Přejeme všem krásné vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2024.

Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27. 11. 2023

Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou
často v médiích vystavování nejrůznějším návrhům a úvahám, které
neproběhly potřebnou odbornou diskuzí.

Nebojujeme za sebe, ale za naše děti

Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.
Naše požadavky jsou legitimní – jde nám o udržení kvality vzdělávání.

Proto chceme:

 • Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.
 • Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.
 • Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024.

Cíl stávky:

 • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.
  • Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
 • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
 • Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.

Stávka bude mít formu jednodenního přerušení práce po celou dobu
pracovní směny. V zařízeních a provozech, kde to nelze,
bude protest viditelně podpořen.

Dopis pro rodiče

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských zařízení ke stávce  27. listopadu 2023.

Naším společným zájmem je, aby  děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let  odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní.  V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim  i sobě perspektivní  budoucnost.

Jsme  si vědomi složité finanční situace státu.  Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze  šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Důvody, proč  Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty  počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít  vliv na  kvalitu  a dostupnost  školního  stravování.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. 

Vážení rodiče,

věřte, že si nebereme Vaše děti jako rukojmí. Ty si bohužel vzala vláda, která není schopna najít politickou vůli realizovat svou vlastní prioritu. Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

S pozdravem

František Dobšík – předseda ČMOS PŠ

LISTOPAD 2023

Setkání s partnerskou školou Korálek2.11. vybr. třídy
Canisterapie7.11. 9:00vybr. třídy
Exkurze Lány7.11.  VI.B
Exkurze Štefánikova hvězdárna13.11. PrahaI.A, II.A
Divadelta15.11.  9:00II.st. ZŠ a ZŠsp.
Canisterapie 22.11.vybr. třídy
Třídní schůzky22.11.  16:00
Informační schůzky pro vycházející žáky22.11.  16:30