Znovuotevření školy

Nařízením MŠMT dochází ke znovuotevření školy pro naše žáky od 12.4.2021. Podmínkou pro účast dítěte ve výuce je absolvování Ag testu 2x týdně (pondělí, čtvrtek) v prostorách školy. Bližší informace podají třídní učitelé.

Další informace na odkazech:

Leták pro rodiče

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Mimořádné opatření – testování žáků

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

Mimořádné opatření – přítomnost žáků

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ  na šk. rok 2021/2022 proběhne v termínu od 1.4.2021 do 30. 4. 2021 bez přítomnosti dětí ve škole. 

Přihlášku lze podat osobně :

Dokumenty pro zápis do 1. ročníku

v kanceláři školy v měsíci dubnu vždy  ve středu od 8.00 – 13.00 hod.

S sebou přineste doklad totožnosti, rodný list dítěte a platné Doporučení ŠPZ


Prostřednictvím aplikace zápisy online :

  1. Aplikace zápisy online 
  2. E-mailem : skola@zsp-kralupy.cz , pouze máte-li k dispozici platný elektronický podpis

Další potřebné informace Vám sdělíme e-mailem skola@zsp-kralupy.cz nebo na telefonu :

  • 315 727 293
  • 739 631 666

Mgr. Bohuslava Glasslová

ředitelka školy 

Dočasné uzavření školy.

Z nařízení Vlády ČR dochází od 1.3.2021 k dočasnému uzavření školy do odvolání.

Výuka všech žáků probíhá na dálku.

Informace o výuce získáte od třídních učitelů a vyučujících.

Další aktuální informace budou zveřejněny na webu školy.

Mgr. Bohuslava Glasslová

    ředitelka školy

Z důvodu nákazy Covid-19 je škola dočasně uzavřena do 23.10.2020

Po tuto dobu jsou všichni žáci a pracovníci školy, kteří byli v prostorách školy ve dnech 29.9.- 8.10. 2020 z nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v karanténě.

V případě klinických příznaků nemoci COVID-19  je doporučeno absolvovat test ( viz informace KHS)

Výuka ve všech ročnících probíhá distančně.

26.-30.10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Nástup do školy bude možný nejdříve 2.11.2020, tento termín je závislý na celkové epidemiologické situaci.

Aktuální informace sledujte na webu školy.

Informace o výuce podá třídní učitelka 

Informace o opatřeních poskytuje ředitelka školy

Využijte telefonní nebo mailovou komunikaci

15.10.2020                                                  Mgr. Bohuslava Glasslová

                                                                              ředitelka školy

Ukliďme Česko

22.9.2020  8.00-11.40 Ukliďme Česko – akce určená pro III. až IX. třídu. Přesunuto z důvodu předpokládaného špatného počasí. Bližší informace získáte od třídních učitelů.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

UPOZORNĚNÍ – Do prostor školy je omezen přístup cizím osobám. Vstup zákonných zástupců a dalších návštěvníků je povolen pouze se souhlasem vedení školy a s použitím ochrany úst a nosu.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 PROBĚHNE 1.9.2020 OD 8.00 V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH. Zákonní zástupci a ostatní návštěvníci školy budou mít do prostor školy přístup jen v ojedinělých případech s vědomím vedení školy a pouze s funkční ochranou úst a nosu.

Informace o rozvrhu tříd a organizaci začátku školního roku podají třídní učitel

Vydávání Vysvědčení

Vydávání Vysvědčení proběhne v následujících dnech:

22.6. od 8.30 do 11.40 hod. vydávání Vysvědčení VI. třídy – Mgr. Běla Lauermannová

23.6. od 8.30 do 11.40 hod. vydávání Vysvědčení VII. třídy – Mgr. Erika Strejčková

25.6. od 8.30 do 11.40 hod. vydávání Vysvědčení VIII. třídy – Mgr. Martina Rabochová

26.6. od 8.00 do 8.45 hod. vydávání Vysvědčení I., II., III., IV. třídy – Mgr. Alena Kobesová, Mgr. Veronika Balonová, Mgr. Iveta Himlová, Bc. Miroslava Rážová