Sportovní hry mládeže Mělník

13.5.2019 Sportovní hry mládeže Mělník pro vybrané žáky. Bližší informace podá Mgr. Strejčková