NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA

ZŠ Jodlova 111 Kralupy nad Vltavou

přijme pro školní rok 2020/2021 kvalifikovaného učitele/učitelku – speciálního pedagoga pro výuku žáků s mentálním postižením.  Životopis zasílejte na e-mail bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.cz,  případně volejte na tel. 315 727 293, 739 631 666.

DO 30.6.2020 JE BUDOVA ŠKOLY PRO ŽÁKY UZAVŘENA

Dle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020 :

Základní školy/třídy pro žáky s :

  • Tělesným postižením
  • Mentálním postižením
  • Souběžným postižením více vadami
  • Poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování

Jsou uzavřeny do 30. 6. 2020

Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK

Informace k zápisu do 1. ročníku:

Zápis do naší školy proběhne od 01.04.2020 do 30.04.2020 a to podáním přihlášky on-line nebo v písemné podobě (ke stažení zde) zákonným zástupcem dítěte prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo do schránky na dopisy přímo ve škole.

Pro přijetí ke vzdělávání na naší škole je nutné platné Doporučení školského poradenského zařízení. V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na e-mailu skola@zsp-kralupy.cz nebo na telefonním čísle 739 631 666.

Vedení školy bude po podání přihlášky kontaktovat zákonného zástupce.

Zajištění učiva

Vážení rodiče, pro zajištění učiva k doplnění se během uzavření školy obracejte na třídní učitelky nebo další vyučující, jejichž kontakty naleznete na našem webu v záložce Kontakty – Pedagogický sbor.

Uzavření školy

Vážení rodiče, podle nařízení Bezpečnostní rady státu bude naše škola od 11.3.2020 do odvolání uzavřena z důvodů mimořádných preventivních opatření. Sledujte, prosím, pro další informace zprávy ve veřejných mediích a web školy.

Web Vlády ČR mimo jiné uvádí: Od středy bude do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách.

Testy ve Státním zdravotním ústavu potvrdily případy lidí, kteří se nakazili koronavirem v zahraničí a v pondělí 9. března byla potvrzena nákaza člověka, který nemá cestovatelskou anamnézu. U všech je průběh nemoci mírný. Hygienici nyní provádí potřebná epidemiologická šetření včetně dohledávání všech osob, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví najdete denně aktualizované počty a výsledky testů

Další informace na: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/

Po dobu mimořádného opatření – uzavření školy – se lze obrátit na ředitelku školy, případně zástupkyni, na těchto telefonních číslech: 739 631 666, 739 631 665.

Rekonstrukce jídelny

Vážení rodiče,

přístavba a rekonstrukce jídelny ZŠ Komenského se v těchto dnech dokončuje. Termín kolaudace všech prostor je naplánovaný na týden od 24. února do 28. února 2020. V tomto týdnu se bude školní kuchyně a jídelna stěhovat z náhradních prostor v budově ČD zpět do budovy školy ZŠ Komenského.

Proto se tento týden NEBUDE VAŘIT. Od 9. března by se mělo vařit již v nových prostorech.

Zajistěte proto vašim dětem na dny v termínu 24.-28.2. dostatečnou svačinu jako náhradu oběda.