AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE 2. STUPNĚ ZŠ

Základní škola Kralupy nad Vltavou bude pro žáky 6.-9. ročníku ZŠ otevřena od 8. 6. 2020 do 26.6.2020

Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost v budově školy.

V období od 8.6. do 26.6. 2020 budou mít žáci možnost 1 den v týdnu realizovat:

  • Individuální nebo skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku
  • Socializační aktivity
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které zůstaly ve škole
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Sledujte aktuální informace o termínech a způsobu a podmínkách realizace těchto aktivit.

V Kralupech nad Vltavou 29.5.2020                         Mgr. Bohuslava Glasslová

                                                                                                           ředitelka školy