Oznámení o konání zvláštního zápisu do mateřských a základních škol pro děti ukrajinských uprchlíků pro školní rok 2022/2023

Zvláštní zápis pro děti ukrajinských uprchlíků k předškolnímu vzdělávání se koná dne 6.6.2022 od 12 do 15 hodin v budově městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, palackého nám. 1, v zasedací místnosti ve 4. Patře.

Podrobnosti k zápisu naleznete zde: https://www.mestokralupy.cz/mesto/skolstvi/

Zvláštní zápis pro děti ukrajinských uprchlíků do 1. Tříd základní školy se koná dne 6.6.2022 od 12 do 15 hodin v budově městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, palackého nám. 1, v zasedací místnosti ve 4. Patře.

Podrobnosti k zápisu naleznete zde: https://www.mestokralupy.cz/mesto/skolstvi/

Zvláštní zápis pro děti ukrajinských uprchlíků do 2. Až 9. Tříd základní školy se koná dne 7.6.2022 od 12 do 15 hodin v budově městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, palackého nám. 1, v zasedací místnosti ve 4. Patře.

Podrobnosti k zápisu naleznete zde: https://www.mestokralupy.cz/mesto/skolstvi/

Повідомлення про проведення окремого запису до садочків(предшкільна група), молодшої та середньої школи для дітей українців з візою стрпнені на 2022/2023 шкільний рік

Окремий запис на підготовку до школи (предшкільна група) для дітей українців з візою стрпнені на підготовку до школи (предшкільна група) проводиться 06.06.2022 від 12:00 до 15:00 години в будові Міської ради Кралуп над Влтавою, Palackého nam.1 в конференц-залі на 4му поверсі.

Подробиці щодо запису найдете за посиланням: https://www.mestokralupy.cz/mesto/skolstvi/

Окремий запис до 1го класу для дітей українців з візою стрпнені проводиться 06.06.2022 від 12:00 до 15:00 години в будові Міської ради Кралуп над Влтавою, Palackého nam.1 в конференц-залі на 4му поверсі.

Подробиці щодо запису найдете за посиланням: https://www.mestokralupy.cz/mesto/skolstvi/

Окремий запис до 2-9 класів для дітей українців з візою стрпнені проводиться 07.06.2022 від 12:00 до 15:00 години в будові Міської ради Кралуп над Влтавою, Palackého nam.1 в конференц-залі на 4му поверсі.

Подробиці щодо запису найдете за посиланням: https://www.mestokralupy.cz/mesto/skolstvi/

Інструкції та заявки можна знайти на цій веб-сторінці внизу: „Přílohy – Formuláře – Деталі – бланки для зарахування 2022-2023“

Plán akcí na ČERVEN 2022

Městské muzeum- Igráček1.6.9:00 a 11:00VI. a IX tř., VII a VIII. tř. 
Bezpečný den2.6.pravý břeh VltavyI.-X.tř.+TU+AP
Dinopark2.6.PrahaVIII.tř.+TU
Canisterapie 
Výstava výtvarných prací Lidice2.6.vybr.ž.
Ředitelské volno3.6.všichni
Semiramis6.6.IX., VIII.tř.+TU
MDD-Pohádková cesta8.6.I.st.+IX.tř.
Semiramis8.6.     III., X.tř.+TU
Exkurze Otvovice8.6.III., X.tř.+TU
Focení10.6.všichni
Den otevřených dveří16.6.pro rodiče budoucích prvňáčků
Canisterapie
Exkurze Otvovice17.6.VII., VIII.tř.+TU
Výlet lodí Praha23.6.Čechův m. 10:00I.-X.tř. +TU+AP
Cvičení v přírodě24.6I.-X.tř.+TU
Stolní tenis v DPS27.6. 10:00IV. tř. 
Vysvědčení – ukončení šk. roku  30.6.8:00-8:45všichni

Mgr. Jana Knězů

Plán akcí na měsíc KVĚTEN 2022

Exkurze do Poslanecké sněmovny5.5. VII., VIII., IX.tř.+TU
Canisterapie5.5.8:55vybr. třídy
Olympiáda11.5. 8:00-12:00I. stupeň + TU, AP
KMD12.5.  Div. v DlouhéRab. + vybr.žáci
Exkurze Pražský hrad13.5.VI., VII.,VIII.tř.+TU
Dopravní hřiště16.5.IV.tř.+TU
Exkurze Policie ČR18.5.IV.tř.+TU
Semiramis19.5.VIII., VI.tř.+TU
Canisterapie19.5.vybr. třídy
Semiramis20.5.IX., VII.tř.+TU

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

  • 259/2022 – 1.ročník ZŠ
  • 260/2022 – 1.ročník ZŠ speciální
  • 261/2022 – 1.ročník ZŠ speciální
  • 262/2022 – 1.ročník ZŠ speciální
  • 263/2022 – 1.ročník ZŠ
  • 284/2022 – 1.ročník ZŠ speciální

U žádostí s evidenčními čísly : 281/2022,282/2022,283/2022 a 285/2022 bylo přerušeno správní řízení o přijetí, neboť nebyly doloženy všechny dokumenty potřebné k rozhodnutí.  

27.4.2022                                                                                                            Mgr. Bohuslava Glasslová
ředitelka školy

                                                                                                         

NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA

ZŠ Jodlova 111 Kralupy nad Vltavou

přijme asistentku pedagoga pro výuku žáků s mentálním postižením.  Životopis zasílejte na e-mail bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.cz,  případně volejte na tel. 315 727 293, 739 631 666.

Zápis do 1. třídy

Pro školní rok 2022/2023 proběhne zápis do 1. třídy ve dnech 5.- 6. 4. 2022 od 14 hod. v prostorách školy.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. Bude nutné s sebou přinést:

  • doporučení školského poradenského zařízení
  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz)
V rámci zápisu je možné podat žádost o odklad povinné školní docházky.
Termín a čas návštěvy je vhodné domluvit telefonicky na tel.:
315 721 746

Školní jídelna mimo provoz

V týdnu od 31.1.2022 do 3.2.2022 je mimo provoz školní jídelna bez náhrady. Doporučujeme zákonným zástupcům žáků ze školní družiny, aby vybavili své děti dostatečně velkou svačinou namísto oběda.