Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1.9.2021 8.00 – 8.45.

Prosíme také o zvýšenou opatrnost z důvodu stále probíhajících stavebních prací v budově školy a jejím blízkém okolí.

1., 6. a 9. září proběhne ATG testování na Covid 19 žáků ve třídách

Ve dnech 2. a 3. září bude rozvrh tříd z organizačních důvodů upraven, konkrétní informace podají třídní učitelé.

Ukončení školního roku.

Vážení rodiče, z důvodu zajištění bezbariérovosti školní budovy (výstavba výtahu) dochází ke změnám v organizaci školního roku 2020/2021.

Školní rok bude ukončen vydáním Vysvědčení dne 25.6.2021 od 8.00 do 8.45 hod. V týdnu 22.6.-24.6. končí vyučování všech tříd z organizačních důvodů v 11.40 hod., případně dle pokynů třídních učitelů.

V období 28.-30.6. nebude probíhat vyučování ani provoz školní družiny.

Během hlavních prázdnin budou prostory školy pro veřejnost uzavřeny.

Kontaktní telefonické spojení během prázdnin – 739 631 665, 739 631 666

Pro informace o školním roce 2021/2022 sledujte web školy www.zsp-kralupy.cz, případně vývěsku školy na vstupu do školní zahrady.

Přejeme hezké léto!

                                                                                  Mgr. Bohuslava Glasslová

                                                                                         ředitelka školy

Znovuotevření školy

Nařízením MŠMT dochází ke znovuotevření školy pro naše žáky od 12.4.2021. Podmínkou pro účast dítěte ve výuce je absolvování Ag testu 2x týdně (pondělí, čtvrtek) v prostorách školy. Bližší informace podají třídní učitelé.

Další informace na odkazech:

Leták pro rodiče

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Mimořádné opatření – testování žáků

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

Mimořádné opatření – přítomnost žáků

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ  na šk. rok 2021/2022 proběhne v termínu od 1.4.2021 do 30. 4. 2021 bez přítomnosti dětí ve škole. 

Přihlášku lze podat osobně :

Dokumenty pro zápis do 1. ročníku

v kanceláři školy v měsíci dubnu vždy  ve středu od 8.00 – 13.00 hod.

S sebou přineste doklad totožnosti, rodný list dítěte a platné Doporučení ŠPZ


Prostřednictvím aplikace zápisy online :

  1. Aplikace zápisy online 
  2. E-mailem : skola@zsp-kralupy.cz , pouze máte-li k dispozici platný elektronický podpis

Další potřebné informace Vám sdělíme e-mailem skola@zsp-kralupy.cz nebo na telefonu :

  • 315 727 293
  • 739 631 666

Mgr. Bohuslava Glasslová

ředitelka školy 

Z důvodu nákazy Covid-19 je škola dočasně uzavřena do 23.10.2020

Po tuto dobu jsou všichni žáci a pracovníci školy, kteří byli v prostorách školy ve dnech 29.9.- 8.10. 2020 z nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v karanténě.

V případě klinických příznaků nemoci COVID-19  je doporučeno absolvovat test ( viz informace KHS)

Výuka ve všech ročnících probíhá distančně.

26.-30.10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Nástup do školy bude možný nejdříve 2.11.2020, tento termín je závislý na celkové epidemiologické situaci.

Aktuální informace sledujte na webu školy.

Informace o výuce podá třídní učitelka 

Informace o opatřeních poskytuje ředitelka školy

Využijte telefonní nebo mailovou komunikaci

15.10.2020                                                  Mgr. Bohuslava Glasslová

                                                                              ředitelka školy