Rekonstrukce školní jídelny

Vážení rodiče, z důvodu rekonstrukce školní jídelny Vám sdělujeme následující:
  • 8.-22.4. se nebude ve školní jídelně vařit, proto prosíme rodiče, aby pro děti zajistili dostatečnou svačinu jako náhradu za oběd
  • od 23.4. se začne vařit v prostorách vlakového nádraží – vstup přes halu – po schodech do patra (bývalý bufet), přesun a dohled nad žáky bude zajištěn našimi pedagogickými pracovníky
  • vařit se bude jen jeden oběd
  • pokud chcete Vaše dítě po dobu rekonstrukce z obědů odhlásit, spojte se co nejdříve s vedoucí školní jídelny
  • kontaktní údaje: e-mail: sjkomenda@seznam.cz, ( do 8.4. 315 617 802, ( od 8.4. 773 333 024

Zápis žáků do 1. třídy

2.-3. dubna 2019 od 14.00 do 16.00 proběhne na naší škole zápis žáků do 1. třídy v učebně č. 23. Zákonní zástupci se musí prokázat platným občanským průkazem, doložit rodný list dítěte, Doporučení školského poradenského pracoviště, v případě zájmu o odklad školní docházky je třeba zajistit rovněž vyjádření pediatra.

Dotazníkové šetření – prevence kriminality – pro rodiče

Vážení rodiče, obracíme se na vás s prosbou o vyplnění tohoto anonymního dotazníku na téma prevence kriminality a protidrogová prevence dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou + městský kamerový systém. Rádi bychom znali váš názor na otázky týkající se dostupnosti alkoholu, tabákových výrobků, měkkých i tvrdých drog a na pocit bezpečí ve městě. Výsledky, které vzejdou z tohoto průzkumu, nám pomohou při přípravě nového strategického plánu prevence kriminality dětí a mládeže města Kralupy nad Vltavou a zároveň poslouží k vyhodnocení projektu Modernizace a rozšíření městského dohledového kamerového systému. 

www.bezpecnekralupy.cz/dotazniky/prevence