Školní jídelna mimo provoz

V týdnu od 31.1.2022 do 3.2.2022 je mimo provoz školní jídelna bez náhrady. Doporučujeme zákonným zástupcům žáků ze školní družiny, aby vybavili své děti dostatečně velkou svačinou namísto oběda.

Plán akcí na měsíc Listopad 2021

Podzimní prázdniny27.-29.10.všichni
Canisterapie4.11.  9:00vybrané třídy
Exkurze Městské muzeum „Pravěk“5.11. VI., VII.tř.+TU
Exkurze Planetárium Praha12.11.II. stupeň+TU
Celodenní výlet Nelahozeves12.11.X.tř.+TU
Exkurze SOU Vrapice16.11.vych. žáci, Ráž., VP
Canisterapie18.11.I. stupeň, vybr.ž.
Beseda Protidrogový vlak18.11.VII.,VIII.tř.
Třídní schůzky  18.11. 
15:00 – 16:30
Podle dohody rodičů s třídními učiteli
Informační schůzky pro vycházející žáky18.11.  16:00VP
Exkurze Planetárium Praha  26.11.X.tř.+TU

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1.9.2021 8.00 – 8.45.

Prosíme také o zvýšenou opatrnost z důvodu stále probíhajících stavebních prací v budově školy a jejím blízkém okolí.

1., 6. a 9. září proběhne ATG testování na Covid 19 žáků ve třídách

Ve dnech 2. a 3. září bude rozvrh tříd z organizačních důvodů upraven, konkrétní informace podají třídní učitelé.

Ukončení školního roku.

Vážení rodiče, z důvodu zajištění bezbariérovosti školní budovy (výstavba výtahu) dochází ke změnám v organizaci školního roku 2020/2021.

Školní rok bude ukončen vydáním Vysvědčení dne 25.6.2021 od 8.00 do 8.45 hod. V týdnu 22.6.-24.6. končí vyučování všech tříd z organizačních důvodů v 11.40 hod., případně dle pokynů třídních učitelů.

V období 28.-30.6. nebude probíhat vyučování ani provoz školní družiny.

Během hlavních prázdnin budou prostory školy pro veřejnost uzavřeny.

Kontaktní telefonické spojení během prázdnin – 739 631 665, 739 631 666

Pro informace o školním roce 2021/2022 sledujte web školy www.zsp-kralupy.cz, případně vývěsku školy na vstupu do školní zahrady.

Přejeme hezké léto!

                                                                                  Mgr. Bohuslava Glasslová

                                                                                         ředitelka školy

Znovuotevření školy

Nařízením MŠMT dochází ke znovuotevření školy pro naše žáky od 12.4.2021. Podmínkou pro účast dítěte ve výuce je absolvování Ag testu 2x týdně (pondělí, čtvrtek) v prostorách školy. Bližší informace podají třídní učitelé.

Další informace na odkazech:

Leták pro rodiče

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Mimořádné opatření – testování žáků

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

Mimořádné opatření – přítomnost žáků

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf