Canisterapie

28.3. 9.00 canisterapie pro vybrané žáky I. stupně a speciální třídu