Centrum kolegiální podpory

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 se zapojila do projektu s názvem „Vzdělávejte se s námi!“ financovaného z prostředků ESF  OPVV. Cílem projektu je vytvořit centrum kolegiální podpory pro vyučující ZŠ a MŠ a nabídnout jim cyklus seminářů na téma společné vzdělávání. Pedagogové naší školy předají prostřednictvím moderní technologie učitelům nejnovější poznatky z oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  s využitím vlastních zkušeností.