DO 30.6.2020 JE BUDOVA ŠKOLY PRO ŽÁKY UZAVŘENA

Dle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020 :

Základní školy/třídy pro žáky s :

  • Tělesným postižením
  • Mentálním postižením
  • Souběžným postižením více vadami
  • Poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování

Jsou uzavřeny do 30. 6. 2020

Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.