Dostupnost po dobu hlavních prázdnin

Kancelář školy bude po dobu hlavních prázdnin k dispozici v termínech:
2.7. – 13.7.2018
22.8. – 31.8.2018