Důležité informace k zápisu do 1. třídy

Zápis do 1. třídy základní školy a základní školy speciální se koná 17.-18. 4. 2023 od 14:00 do
17:00 hodin prezenčně v budově základní školy.


K zápisu je třeba přinést originál rodného listu dítěte a občanský průkaz zapisujícího
zákonného zástupce a Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka s SVP.


Zákonní zástupci se mohou k zápisu přihlásit elektronicky na adrese:


https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsp-kralupy/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4559


Vyplnění elektronické žádosti je možné uskutečnit také přímo ve škole v době zápisu.


Při  zápisu je možné vyřídit odklad povinné školní docházky dítěte. K Žádosti je třeba doložit
Doporučení ŠPZ k odkladu a vyjádření praktického lékaře.