Z důvodu nákazy Covid-19 je škola dočasně uzavřena do 23.10.2020

Po tuto dobu jsou všichni žáci a pracovníci školy, kteří byli v prostorách školy ve dnech 29.9.- 8.10. 2020 z nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v karanténě.

V případě klinických příznaků nemoci COVID-19  je doporučeno absolvovat test ( viz informace KHS)

Výuka ve všech ročnících probíhá distančně.

26.-30.10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Nástup do školy bude možný nejdříve 2.11.2020, tento termín je závislý na celkové epidemiologické situaci.

Aktuální informace sledujte na webu školy.

Informace o výuce podá třídní učitelka 

Informace o opatřeních poskytuje ředitelka školy

Využijte telefonní nebo mailovou komunikaci

15.10.2020                                                  Mgr. Bohuslava Glasslová

                                                                              ředitelka školy