Exkurze do firmy COTV

5.10.2018 exkurze do firmy COTV – 3D tisk pro žáky 7. a 8. ročníku – bližší informace u Mgr. Strejčkov