Informace pro rodiče

ŠABLONY ZŠ JODLOVA

V rámci projektu Šablony ZŠ Jodlova je žákům školy nabídnuto zapojení do těchto aktivit :

Aktivita čas vedoucí
Čtenářský klub středa       14.00 -15.30 Bc. Miroslava Rážová
Klub deskových her čtvrtek      14.00 -15.30 Mgr. Jana Knězů
Doučování Ma pondělí     13.30- 14.30 Mgr. Veronika Balonová
Doučování Ma pondělí     13.30- 14.30 Mgr. Erika Strejčková
Doučování Ma čtvrtek      13.30 -14.30 Mgr. Iveta Himlová
Doučování Čj středa       13.45 -14.45 Mgr. Zuzana Hrubá

 

Všechny aktivity jsou žákům poskytovány mimo vyučování a zdarma.

 

POSTUP PŘI OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA NA VYUČOVÁNÍ NEBO AKCI ŠKOLY

Zákonný zástupce žáka odpovídá za řádné plnění povinné školní docházky svého dítěte.

Absence žáka, která je předem známa se oznámí škole formou žádosti o uvolnění, kterou vyřizuje třídní učitel, případně ředitel školy. (viz přiložené formuláře)

Po skončení absence je žák povinen neprodleně předložit omluvenku zákonného zástupce v ŽK, případně ji doložit dalším potvrzením.

 

Podrobně je postup popsán v platném školním řádu.

 

UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ PŘEDMĚTU

Zákonný zástupce může požádat o uvolnění svého dítěte z výuky nějakého předmětu ( nejčastěji tělesná výchova nebo pracovní výchova) .  Žádost zákonného zástupce musí být doložena lékařským posudkem dětského lékaře. Žádost  musí být předložena na začátku klasifikačního období a vyřizuje ji ředitel školy. Při kladném vyřízení žák není klasifikován z daného předmětu.

 

Podrobně je postup popsán v platném školním řádu.