Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na jeden a více dnů

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování

Žádost o vydání stejnopisu/opisu školního vysvědčení

Žádost o potvrzení a přístup

Žádost o vymazání

Žádost o omezení zpracování

Stížnost dozorovému orgánu

Námitka proti zpracování

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Podrobné informace ke zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých účelů zpracování

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ