Systém podpory profesního rozvoje pedagogů

Projekt za podpory NPI, který umožní realizovat systém podpory začínajícím učitelům do
praxe formou spolupráce s uvádějícím učitelem. Na naší škole se
v tomto školním roce zapojili 2 uvádějící učitelé a 2 začínající
pedagogové