Systémová podpora škol s vyšší koncentrací žáků z odlišného sociálně-kulturního prostředí

V rámci Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje
realizujeme v období jaro 2022 – červen 2023 ve škole projekt, jehož obsahem je :

  • Konzultace a podpora v rámci rovného přístupu ve vzdělávání pro děti z kulturně odlišného prostředí
  • Zlepšení kompetencí učitelů v oblasti netradičních forem vzdělávání, projektového učení a jejich využití v běžné výuce
  • Supervize pro pedagogický sbor
  • Zlepšení klimatu na zapojených školách (zejména v zapojených třídách)
  • Konzultace a podpora v práci na mezipředmětových vazbách a na praktické zaměření výuky, s cílem inkluzivního zapojení všech žáků