iPad ve výuce

13.3. 15.00 CKP – iPad ve výuce – aplikace Primary Writer, Hello Chalk ad.