Pedagogický sbor

Ředitelka školy

 • Mgr. Bohuslava Glasslová
 • 315 727 293, 739 631 666
 • bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.cz

Zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně

 • Mgr. Jana Knězů
 • jana.knezu@zsp-kralupy.cz

Třídní učitelé

 • I.tř. 1., 2., 4.roč. Mgr. Alena Kobesová
 • alena.kobesova@zsp-kralupy.cz

 • II.tř. ZŠsp. Mgr. Iveta Himlová
 • iveta.himlova@zsp-kralupy.cz

 •  III.tř. 3.roč. Mgr. Markéta Kočí
 • marketa.koci@zsp-kralupy.cz

 • V.tř. 5.roč. Mgr. Běla Lauermannová
 • bela.lauermannova@zsp-kralupy.cz

 • VI.tř. 6., 8. roč. Mgr. Erika Strejčková
 • erika.strejckova@zsp-kralupy.cz

 • VII. tř. 7. roč. Mgr. Veronika Balonová

 • veronika.balonova@zsp-kralupy.cz


 • IX.tř. 9. roč. Bc. Miroslava Rážová

 • miroslava.razova@zsp-kralupy.cz

Učitelé

 • Mgr. Martina Rabochová
 • martina.rabochova@zsp-kralupy.cz

 • Mgr. Zuzana Hrubá
 • zuzana.hruba@zsp-kralupy.cz

 • Ing. Vladimír Resler
 • vladimir.resler@zsp-kralupy.cz

 • Anna Kunštová

Asistenti pedagoga

 • Anna Kunštová – koordinátor AP
 • anna.kunstova@zsp-kralupy.cz

 • Monika Slabová
 • monika.slabova@zsp-kralupy.cz

 • Ladislava Dvořáková
 • ladislava.dvorakova@zsp-kralupy.cz

 • Jindřiška Lukáčová
 • jindriska.lukacova@zsp-kralupy.cz

 • Svatava Rácová
 • svatava.racova@zsp-kralupy.cz

Školská rada

Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Bc. Miroslava Rážová – předsedkyně

 • Mgr. Markéta Kočí

Zástupci z řad rodičů:

 • Karolína Doležalová
 • Alena Berkyová

Zástupci zřizovatele

 • Petr Holeček

 • Ing. Marek Czechmann