Pedagogický sbor

Ředitelka školy

 • Mgr. Bohuslava Glasslová
 • 315 727 293, 739 631 666
 • bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.cz

Zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně

 • Mgr. Jana Knězů
 • jana.knezu@zsp-kralupy.cz

Třídní učitelé

 • I.tř. 1., 2., 3.roč. Mgr. Alena Kobesová
 • alena.kobesova@zsp-kralupy.cz

 • II.tř. ZŠsp. Mgr. Iveta Himlová
 • iveta.himlova@zsp-kralupy.cz

 • IV.tř. 4.roč. Mgr. Běla Lauermannová
 • bela.lauermannova@zsp-kralupy.cz

 • V.tř. 5., 7. roč. Mgr. Erika Strejčková
 • erika.strejckova@zsp-kralupy.cz

 • VI. tř. 6. roč. Ing. Gisela Tufková
 • gisela.tufkova@zsp-kralupy.cz

 • VIII. tř. 8.roč. Bc. Miroslava Rážová
 • miroslava.razova@zsp-kralupy.cz

 • IX.tř. 9. roč. Mgr. Veronika Balonová
 • veronika.balonova@zsp-kralupy.cz

Učitelé

 • Mgr. Martina Rabochová
 • martina.rabochova@zsp-kralupy.cz

 • Mgr. Zuzana Hrubá
 • zuzana.hruba@zsp-kralupy.cz

 • Ing. Vladimír Resler
 • vladimir.resler@zsp-kralupy.cz

 • Mgr. Danuše Pícková

 • Bc. Markéta Košťáková

Asistenti pedagoga

 • Anna Kunštová – koordinátor AP

 • Bc. Markéta Košťáková

 • Ladislava Dvořáková

 • Monika Slabová

 • Svatava Rácová

 • Jana Boušová

Školská rada

Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Bc. Miroslava Rážová – Předsedkyně

 • Bc. Markéta Košťáková

Zástupci z řad rodičů:

 • Karolína Doležalová

 • Alena Berkyová

Zástupci zřizovatele

 • Petr Holeček

 • Ing. Marek Czechmann