Pedagogický sbor

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně

 

Třídní učiteléUčitelé

Asistenti pedagoga

 

Školská rada

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

  • Bc. Miroslava Rážová – předsedkyně
  • Mgr. Veronika Lišková

Zástupci z řad rodičů:

  • Lenka Havelková
  • Jiřina Čapková

Zástupci zřizovatele

  • Ing. Ivan Ottis
  • Ing. Ivana Pacholíková