Pedagogický sbor

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně

 

Třídní učitelé


Učitelé

 

Asistenti pedagoga

 

Školská rada

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

  • Miroslava Rážová – předsedkyně
  • Markéta Kočí

Zástupci z řad rodičů:

  • Karolína Doležalová
  • Alena Berkyová

Zástupci zřizovatele

  • Petr Holeček
  • Marek Czechmann