NOVÉ INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE 2. STUPNĚ ZŠ

Žákům 2. stupně ZŠ naší školy bude od 8.6.2020 do 26.6.2020

umožněna přítomnost ve škole

Aktivity budou realizovány v prostorách školy podle tohoto rozpisu:

VI. třída (6. ročník) pondělí 8., 15. a 22. 6 2020 od 8.30 hod   Mgr. Běla Lauermannová

VII. třída (7. a 9. ročník) úterý 9., 16. a 23. 6 2020 od 8.30 hod Mgr. Erika Strejčková

VIII. třída (8. ročník) čtvrtek 11., 18. a 25. 6 2020 od 8.30 hod Mgr. Martina Rabochová

Zákonní zástupci a žáci se o rozsahu, formách a metodách aktivit dozví od svých třídních učitelů.

Přihlášení žáka do školy provádějte ve spolupráci se svými třídními učiteli formou mailu, telefonu nebo osobně ve škole.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter aktivit se nemusí žáci zúčastnit všech aktivit a v plném rozsahu.

 • Zákonný zástupce přihlásí dítě do vyučování aspoň 24 hod před jeho nástupem do školy formou:

e-mailu:

bela.lauermannova@zsp-kralupy.cz

martina.rabochova@zsp-kralupy.cz

erika.strejckova@zsp-kralupy.cz

telefonem:

739 631 665

315 721 746

osobně: v kanceláři v budově školy

 • Zákonný zástupce před nástupem vyplní a odevzdá Čestné prohlášení

           (uveřejněné na webu – viz čestné prohlášení) 

 • Zákonný zástupce zajistí pro své dítě 1 čistou roušku a sáček pro uložení

Provoz školy:

 • Škola bude v provozu pro žáky 2.stupně ZŠ od 8.6.2020 do 26.6.2020
 • Vyučování bude probíhat maximálně od 8.30 – 11.40 hod.

Hygienická opatření školy:

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN

 • docházka není pro žáky povinná
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • zákonný zástupce před prvním nástupem do školy odevzdá vyplněné čestné prohlášení a informaci o zvýšeném epidemiologickém riziku v kolektivu s blízkým kontaktem osob
 • vstup do školy bude umožněn pouze žákům za doprovodu pedagogického pracovníka
 • žáci i vyučující mají výjimku, v prostorách škol nejsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest
 • používání ochranných pomůcek bude nařízeno, bude-li to vyžadovat epidemiologická situace
 • ochrana úst a dýchacích cest bude vyžadována, pokud dojde k podezření, že někdo z přítomných v místnosti vykazuje příznaky nemoci COVID- 19
 • žákům bude orientačně měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem
 • bude požadována zvýšená hygiena, především mytí rukou, používání WC apod.
 • výuka bude probíhat v kmenových třídách, přestávky a vyučovací hodiny budou rozvrženy dle aktuálních podmínek
 • pohyb dětí v ostatních prostorách školy bude omezen, přestávky bude možné trávit na pozemku školy
 • pohyb dětí venku bude realizován po předchozím informování zákonných zástupců
 • škola bude zajišťovat při své činnosti zvýšená hygienická opatření uvedená v manuálu MŠMT, Ochrana zdraví a provoz ZŠ speciálních a škol/tříd zřízených podle §16, odst.9  Školského zákona období do konce školního roku 2019/2020 vydaného 27.5.2020

V Kralupech nad Vltavou 2.6.2020                           Mgr. Bohuslava Glasslová                                                                                                             ředitelka školy