Plán akcí na měsíc KVĚTEN 2022

Exkurze do Poslanecké sněmovny5.5. VII., VIII., IX.tř.+TU
Canisterapie5.5.8:55vybr. třídy
Olympiáda11.5. 8:00-12:00I. stupeň + TU, AP
KMD12.5.  Div. v DlouhéRab. + vybr.žáci
Exkurze Pražský hrad13.5.VI., VII.,VIII.tř.+TU
Dopravní hřiště16.5.IV.tř.+TU
Exkurze Policie ČR18.5.IV.tř.+TU
Semiramis19.5.VIII., VI.tř.+TU
Canisterapie19.5.vybr. třídy
Semiramis20.5.IX., VII.tř.+TU

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

  • 259/2022 – 1.ročník ZŠ
  • 260/2022 – 1.ročník ZŠ speciální
  • 261/2022 – 1.ročník ZŠ speciální
  • 262/2022 – 1.ročník ZŠ speciální
  • 263/2022 – 1.ročník ZŠ
  • 284/2022 – 1.ročník ZŠ speciální

U žádostí s evidenčními čísly : 281/2022,282/2022,283/2022 a 285/2022 bylo přerušeno správní řízení o přijetí, neboť nebyly doloženy všechny dokumenty potřebné k rozhodnutí.  

27.4.2022                                                                                                            Mgr. Bohuslava Glasslová
ředitelka školy

                                                                                                         

NABÍDKA VOLNÉHO MÍSTA

ZŠ Jodlova 111 Kralupy nad Vltavou

přijme asistentku pedagoga pro výuku žáků s mentálním postižením.  Životopis zasílejte na e-mail bohuslava.glasslova@zsp-kralupy.cz,  případně volejte na tel. 315 727 293, 739 631 666.

Zápis do 1. třídy

Pro školní rok 2022/2023 proběhne zápis do 1. třídy ve dnech 5.- 6. 4. 2022 od 14 hod. v prostorách školy.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. Bude nutné s sebou přinést:

  • doporučení školského poradenského zařízení
  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz)
V rámci zápisu je možné podat žádost o odklad povinné školní docházky.
Termín a čas návštěvy je vhodné domluvit telefonicky na tel.:
315 721 746

Školní jídelna mimo provoz

V týdnu od 31.1.2022 do 3.2.2022 je mimo provoz školní jídelna bez náhrady. Doporučujeme zákonným zástupcům žáků ze školní družiny, aby vybavili své děti dostatečně velkou svačinou namísto oběda.

Plán akcí na měsíc Listopad 2021

Podzimní prázdniny27.-29.10.všichni
Canisterapie4.11.  9:00vybrané třídy
Exkurze Městské muzeum „Pravěk“5.11. VI., VII.tř.+TU
Exkurze Planetárium Praha12.11.II. stupeň+TU
Celodenní výlet Nelahozeves12.11.X.tř.+TU
Exkurze SOU Vrapice16.11.vych. žáci, Ráž., VP
Canisterapie18.11.I. stupeň, vybr.ž.
Beseda Protidrogový vlak18.11.VII.,VIII.tř.
Třídní schůzky  18.11. 
15:00 – 16:30
Podle dohody rodičů s třídními učiteli
Informační schůzky pro vycházející žáky18.11.  16:00VP
Exkurze Planetárium Praha  26.11.X.tř.+TU