Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků

Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou uspořádalo ve spolupráci se ZŠ Jodlova v letošním roce už druhou úklidovou akci. Úklid proběhl v rámci projektu Kralupy – čisté město, do něhož je škola zapojena již od roku 2011.

kralupy, čisté město, úklid, patroni
kralupy, čisté město, úklid, patroni

Školáci shromáždění na zahradě školy obdrželi rukavice a pytle, které ekocentrum získalo díky zapojení akce do celonárodní kampaně „Ukliďme Česko“. Poté se všichni vydali se svými učitelkami do ulic města. Úklid začal v Jodlově ulici, pak děti pokračovaly s pedagogickým dozorem na Komenského náměstí a do parku k řece pod Infocentrum. Tento park má ZŠ Jodlova pod patronátem v rámci projektu Kralupy – čisté město.

Děti nacházely při úklidu ponejvíce obaly od potravin, jak papírové, tak i plastové, hliníkové plechovky, skleněné lahve i PET lahve, ale také staré oblečení, matraci, zbytky koberců, lina, apod. Chlapci dokonce našli v křoví staré jízdní kolo.

kralupy, čisté město, úklid, patroni

Pytle s nasbíranými odpadky mohla nechat každá uklízecí četa na trase úklidu díky Technickým službám města Kralupy nad Vltavou, které zajistily jejich odvoz a následnou likvidaci. Děti nasbíraly 16 pytlů drobného odpadu a také nadměrný odpad, který se do pytlů nevešel.

Skupinka chlapců a dívek se při sbírání odpadků zaměřila také na sběr nedopalků z cigaret. Tento druh odpadu ve městech je velmi nepříjemný nejen z estetického hlediska, ale také proto, že se velmi pomalu rozkládá. Odhozené nedopalky obsahují materiály na bázi plastu, takže dlouho vydrží a rozloží se až po cca 15 letech.

Děti se do úklidové akce nadšeně zapojily, bylo vidět, že akce měla smysl, zúčastnilo se jí přibližně 40 školáků a 10 dospělých.

kralupy, čisté město, úklid, patroni

Za svoji snahu při úklidu dostaly děti odměnu ve formě drobných dárků. Díky tomu, že akci finančně podpořilo město Kralupy nad Vltavou, rozdaly lektorky ekocentra dětem magnetky se záznamníkem. Paní učitelka Mgr. Kočí převzala za školu certifikát dobrého patrona, který udělilo ekocentrum celé škole za prospěšné aktivity, pořádané v rámci projektu Kralupy – čisté město.

Organizátorům akce „Ukliďme Česko“ děkujeme za hmotnou podporu – za dodané pytle a rukavice.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Projekt “Kralupy – čisté město” byl pro rok 2019 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci zájmové dotace.

Zdroj : http://www.eckralupy.cz/

Aktuality 3.6 – 28.6

Mezinárodní den dětí3.6.IX.tř.+I.st.+TU
CKP 5.6.Him., Kně
Den bezpečnosti Dny Kralup6.6. P břeh Vltavyvšichni
SHM6.6. SlanýStrej.+  vybr. žáci
Seminář pro rodiče – Kyberšikana6.6. 15.30                                         
Ředitelské volno7.6.žáci školy
Výlet lodí Praha11.6. 10.00 Kampavšichni 
Den otevřených dveří ZŠ speciální12.6. 10.00 uč.23Him.+ZŠsp.+bud.žáci
Výtvarný výlet Otvovice13.6. OtvoviceII.tř.+Him, AP+Korálek
MS softbal14.6. PrahaStrej.+vybr. žáci
Návštěva Dinoparku14.6. PrahaIII.tř.+TU,AP
Edukační pořad na zámku Veltrusy17.6.I.st.+TU, AP
Seminář pro rodiče – Ekologie18.6. 15.30 
T-mobile Olympijský běh19.6. 9.00všichni
Cvičení v přírodě24.6. 8.00-11.40I.-IX.tř.+TU, AP
Vysvědčení – ukončení šk. roku28.6. 8.00-8.30všichni
Rozloučení s deváťáky28.6. 8.30-8.45všichni