Seznam přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2018-2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:   

143/2018

145/2018

 

V Kralupech nad Vltavou 27.4.2018

Mgr. Bohuslava Glasslová

ředitelka školy

Pračlověk

21.3. od 9.00 filmové představení Pračlověk pro žáky I., II. a IV.tř. – bližší informace podají třídní učitelky

Semiramis

 27.2.2018 od 9.00 a 11.00 aktivity Semiramis pro V. a VI. třídu – bližší informace podá Mgr. Balonová

28.2.2018 od 9.00 a 11.00 aktivity Semiramis pro VIII. a IX. třídu – bližší informace podá Mgr. Balonová

KMD

Divadlo v Dlouhé Praha 1, představení “Jak jsem se ztratil ” 15.2.2018 od 15.00 – určeno pro vybrané žáky školy. Odjezd 13.42, příjezd 17.45 nebo 18.15. Bližší informace podá Mgr. Jana Knězů.