Projekce Sférického kina

4.10.2017 projekce Sférického kina v prostorách školy od 9.00 pro II. stupeň, od 10.00 pro I. stupeň (55 Kč)