Pobyt žáků ZŠ se zaměřením na prevenci kriminality

Evidenční číslo : SVČ/PPP/031404/2017

 

Krajský úřad Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence poskytl žákům naší školy dotaci ve výši 76 800 Kč na realizaci ozdravného pobytu žáků 2. stupně ZŠ se zaměřením na činnosti vyplývající z Minimálního preventivního programu. Ozdravný pobyt bude realizován ve  školním roce 2017/2018.