Šablony ZŠ Jodlova

Projekt OP VVV je schválen pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004144  , a bude realizován od 1.9.2017 do 31.8. 2019. Cílem je podpořit žáky naší školy a umožnit jim rozvíjet se v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti nad rámec výuky. V souvislosti s projektem budou na škole   ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 probíhat tyto aktivity :

 

číslo aktivita počet šablon
II./2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP 3x
II./2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ 1x
II./3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 4x
ii./3.1 Čtenářský klub 1x
II./3.2 Klub zábavné logiky a deskových her 1x
II/4.1 Tematická setkávání s rodiči žáků 1x