ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

  • 259/2022 – 1.ročník ZŠ
  • 260/2022 – 1.ročník ZŠ speciální
  • 261/2022 – 1.ročník ZŠ speciální
  • 262/2022 – 1.ročník ZŠ speciální
  • 263/2022 – 1.ročník ZŠ
  • 284/2022 – 1.ročník ZŠ speciální

U žádostí s evidenčními čísly : 281/2022,282/2022,283/2022 a 285/2022 bylo přerušeno správní řízení o přijetí, neboť nebyly doloženy všechny dokumenty potřebné k rozhodnutí.  

27.4.2022                                                                                                            Mgr. Bohuslava Glasslová
ředitelka školy