Třídní schůzky 

11.10.2018 od 15.00 třídní schůzky všech zákonných zástupců