TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve středu 5.10.15.00h se konají třídní schůzky a schůze sdružení rodičů a přátel školy. (SRPŠ)