Třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků

23.11.2017 od 15.30 třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků – kariérové poradenství