Výsledek voleb zástupců do Školské rady ZŠ JODLOVA 111

Na základě volby zástupců do Školské rady při ZŠ Jodlova 111 Kralupy nad Vltavou, která proběhla ve čtvrtek 5.10.2017 , byli zvoleni tito zástupci z řad rodičů:

Alena Berkyová

Karolína Doležalová

Výsledky voleb zpracovala Bc. Miroslava Rážová

 

Mgr. Bohuslava Glasslová
ředitelka školy