Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2.9.2019 v 8.00. Rozvrhy jednotlivých tříd jsou k dispozici u třídních učitelů. První školní týden bude rozvrh některých tříd upraven, konkrétní informace podají třídní učitelé.