ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

UPOZORNĚNÍ – Do prostor školy je omezen přístup cizím osobám. Vstup zákonných zástupců a dalších návštěvníků je povolen pouze se souhlasem vedení školy a s použitím ochrany úst a nosu.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 PROBĚHNE 1.9.2020 OD 8.00 V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH. Zákonní zástupci a ostatní návštěvníci školy budou mít do prostor školy přístup jen v ojedinělých případech s vědomím vedení školy a pouze s funkční ochranou úst a nosu.

Informace o rozvrhu tříd a organizaci začátku školního roku podají třídní učitel