Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1.9.2021 8.00 – 8.45.

Prosíme také o zvýšenou opatrnost z důvodu stále probíhajících stavebních prací v budově školy a jejím blízkém okolí.

1., 6. a 9. září proběhne ATG testování na Covid 19 žáků ve třídách

Ve dnech 2. a 3. září bude rozvrh tříd z organizačních důvodů upraven, konkrétní informace podají třídní učitelé.