ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ  na šk. rok 2021/2022 proběhne v termínu od 1.4.2021 do 30. 4. 2021 bez přítomnosti dětí ve škole. 

Přihlášku lze podat osobně :

Dokumenty pro zápis do 1. ročníku

v kanceláři školy v měsíci dubnu vždy  ve středu od 8.00 – 13.00 hod.

S sebou přineste doklad totožnosti, rodný list dítěte a platné Doporučení ŠPZ


Prostřednictvím aplikace zápisy online :

  1. Aplikace zápisy online 
  2. E-mailem : skola@zsp-kralupy.cz , pouze máte-li k dispozici platný elektronický podpis

Další potřebné informace Vám sdělíme e-mailem skola@zsp-kralupy.cz nebo na telefonu :

  • 315 727 293
  • 739 631 666

Mgr. Bohuslava Glasslová

ředitelka školy