ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK

Informace k zápisu do 1. ročníku:

Zápis do naší školy proběhne od 01.04.2020 do 30.04.2020 a to podáním přihlášky on-line nebo v písemné podobě (ke stažení zde) zákonným zástupcem dítěte prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo do schránky na dopisy přímo ve škole.

Pro přijetí ke vzdělávání na naší škole je nutné platné Doporučení školského poradenského zařízení. V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na e-mailu skola@zsp-kralupy.cz nebo na telefonním čísle 739 631 666.

Vedení školy bude po podání přihlášky kontaktovat zákonného zástupce.