Zápis do 1. třídy

Pro školní rok 2022/2023 proběhne zápis do 1. třídy ve dnech 5.- 6. 4. 2022 od 14 hod. v prostorách školy.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. Bude nutné s sebou přinést:

  • doporučení školského poradenského zařízení
  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce (např. občanský průkaz)
V rámci zápisu je možné podat žádost o odklad povinné školní docházky.
Termín a čas návštěvy je vhodné domluvit telefonicky na tel.:
315 721 746