Zápis žáků do 1. třídy

2.-3. dubna 2019 od 14.00 do 16.00 proběhne na naší škole zápis žáků do 1. třídy v učebně č. 23. Zákonní zástupci se musí prokázat platným občanským průkazem, doložit rodný list dítěte, Doporučení školského poradenského pracoviště, v případě zájmu o odklad školní docházky je třeba zajistit rovněž vyjádření pediatra.