Znovuotevření školy

Nařízením MŠMT dochází ke znovuotevření školy pro naše žáky od 12.4.2021. Podmínkou pro účast dítěte ve výuce je absolvování Ag testu 2x týdně (pondělí, čtvrtek) v prostorách školy. Bližší informace podají třídní učitelé.

Další informace na odkazech:

Leták pro rodiče

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Mimořádné opatření – testování žáků

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

Mimořádné opatření – přítomnost žáků

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf