BŘEZEN 2024 

Div. předst. Pověsti pražské4.3.  KaSS – VltavaVI.B
Divadelta – Šikana11.3. 9.005.- 9.roč.
Dopr.vých. Zebra se za tebe nerozhlédne11.3.I.A,II.A, IV.A
Pluto kafé13.3.II.B
Exkurze Národní muzeum13.3.VI.B
Exkurze Armádní muzeum14.3. PrahaI.A, II.A
Matějská pouť18.3. PrahaVI.B
Exkurze Knihovna18.3.II.B
Projekt Voda18.-22.3.I.A, II.A, IV.A
Výstava Svět kostiček19.3. Měst. Muzeum KpyII.B, VI.B+TU, AP
Výstava Svět kostiček19.3.  13.30 Měst. muzeum Kpy8.,9. roč.
Exkurze Muzeum Roztoky27.3.                          II.st.

Velikonoční prázdniny budou od: 28.3. do: 1.4. 2024