Informace o autorských právech k pořízeným fotografiím

Škola pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování veřejnosti o

činnosti školy jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl.

6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů. Škola neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla

dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat

a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu

autorském. Z důvodu právní opatrnosti škola doporučuje třetím osobám, které stahují obsah

webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas

dokumentovaných osob. Škola nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných

fotografií a videí třetími osobami.