Digitalizace škol

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Ve školním roce 2022/2023 je realizován na naší škole projekt Digitalizace škol, financovaný z fondu Realizace investice 3.1 Národního plánu obnovy.