Doučování žáků škol

Ve školním roce 2022/2023 je realizován na naší škole projekt Doučování žáků škol, financovaný z fondu Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Celkem v 7 studijních skupinách je dětem nabídnuta pomoc a podpora ve vzdělávání formou skupinového a individuálního doučování.