Kralupy – čisté město

                                                                                

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou

http://www.eckralupy.cz

Setkání patronů projektu Kralupy – čisté město

 

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se v zasedací síni městského úřadu sešli patroni projektu Kralupy – čisté město na slavnostním vyhodnocení letošní soutěže patronů. Ekologické centrum chce prostřednictvím projektu Kralupy – čisté město podnítit děti, mládež i dospělé k větší všímavosti a péči o místo, kde žijeme, a samozřejmě také k ochraně přírody a životního prostředí. Projekt je podporován městem Kralupy nad Vltavou.

 

Úkolem soutěžících bylo co nejlépe zmapovat svěřenou lokalitu, zakreslit výskyt zeleně, živočichů, přítomnost vodních zdrojů, zhodnotit přínos lokality pro životní prostředí ve městě a navrhnout vylepšení daného místa. Dalším úkolem a podmínkou účasti v soutěži bylo pořízení fotografií svěřeného místa v různých ročních obdobích.

Soutěžící přišel pozdravit senátor a kralupský starosta Petr Holeček. Poděkoval mladým lidem, kteří jsou do projektu zapojeni, za jejich přínos k hezkému vzhledu města a ocenil jejich snahu v soutěži. Práce žáků hodnotila několikačlenná porota, v níž zasedl Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ v Kralupech nad Vltavou, paní Michaela Horová, pracovnice odboru životního prostředí, pan František Málek, předseda místní pobočky Českého svazu ochránců přírody, dále vedoucí Ekologického centra Kralupy nad Vltavou, Most paní Martina Černá a dispečerka ekocentra Most Ing. Hana Matějková.

 

Nejprve se představily děti z Lesní školky Kulíšek pod vedením Bc. Blanky Dymáčkové Dis., které mají patronát nad lesem v Minicích pod Hradištěm. Bylo vidět, že děti, které tráví hodně času v lese, mají velmi hezký vztah k přírodě, znají mnoho stromů, rostlin i živočichů a pod vedením svých lektorek se snaží podle svých sil i pomáhat přírodě výsadbou dřevin, udržováním čistoty v lese a podobně.

 

Výbornou práci předvedly také děti z družiny ZŠ Generála Klapálka pod vedením paní DiS. Jany Dekastellové. Děti nakreslily mapu parku s vyznačením stromů a keřů. Zjišťovaly, jaké stromy zde rostou, odhadovaly jejich stáří a výšku a určovaly druhy. Porota obdivovala krásný herbář i výtvarné ztvárnění živočichů, žijících v parku Velvarka, který je lokalitou těchto patronů.

 

Pak již následovaly prezentace starších školáků, kteří se do soutěže zapojili. Základní škola v Jodlově ulici má pod patronátem park u řeky Vltavy pod turistickým centrem. Děti pod vedením svých učitelek vytvořily velmi pěknou prezentaci o tom, jak plnily soutěžní úkoly, ve kterých nechyběly pěkné fotografie nejrůznějších rostlin a živočichů, žijících v této lokalitě, ale také vydařené kresby a malby přírodnin od dětí různého věku a z různých tříd.

 

Žáci ZŠ Václava Havla s paní učitelkou Mgr. Helenou Murárikovou skvěle zmapovali park u Dřeváku, nacházející se kousek od školy. Žáci využívají park za pěkného počasí v rámci některých vyučovacích předmětů a ve volném čase k zábavě a sportování. Zajímavé byly jejich návrhy na přeměnu dřeváku v galerii s kavárnou, dále žáci navrhují umístit do parku více odpadkových košů a laviček.

 

Žáci ze ZŠ Komenského pod vedením paní učitelky Ing. Šárky Soukupové mají pod patronátem Husův park na Cukrovaru. Žáci byli rozděleni do šesti skupin a každá skupina mapovala svůj úsek parku. Dívky i chlapci perfektně odprezentovali každý svojí část parku a jeho zeleň. Zjišťovali, kolik tam roste stromů, jací živočichové obývají park a samozřejmě navrhovali, co by se v parku dalo zlepšit. Jejich práci obdivovali všichni přítomní.

 

Na akci nechybělo skvělé občerstvení zásluhou Středočeské regionální potraviny, podporované Ministerstvem zemědělství ČR. Děti i dospělí tak mohli ochutnat například Milovickou uzenou krkovici, hovězí maso v pepři z řeznictví a uzenářství U Dolejších z Davle, výborné Rožďalovické rohové koláče, sýrové provázky Martina Homoly z Litně a další pochoutky místních výrobců ze Středočeského kraje. Značku Regionální potravina uděluje již osmým rokem Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které soutěží v krajských soutěžích. Cílem je podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů. Přehled oceněných výrobků ve Středočeském kraji v posledních 4 letech naleznete zde.

 

 „Některé návrhy žáků na vylepšení lokalit ve městě byly pro nás poučné. My si z toho vezmeme příklad, co bychom ve městě měli vylepšit, kam bychom měli umístit lavičky, kam dát více odpadkových košů a podobně. Předáme podněty žáků k jednání samosprávě města, která pak může rozhodnout o vhodných investičních akcích k realizaci těchto návrhů“ uvedl předseda poroty Mgr. Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou.

 

Díky sponzorům soutěže, kterými byli Zahradnictví Jelínek Veltrusy a společnost HECKL Kralupy – koupelnové studio, se pracovnicím ekocentra podařilo získat pro soutěžící pěkné ceny včetně dobrého občerstvení, což bylo pro všechny soutěžící odměnou za úsilí, které soutěži věnovali. Dalším bonusem může být dobrý pocit ze snahy o vylepšení jejich oblíbeného místa ve městě.

                                                        

 

Ekologické centrum tímto děkuje všem sponzorům a podporovatelům, bez jejichž pomoci by se akce nemohla uskutečnit.

 

Projekt “Kralupy – čisté město” byl pro rok 2017 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci grantového schématu.

 

Reportáž z vyhodnocení soutěže patronů můžete shlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=-laQo1erGDA

 

Autorky článku:

Jana Krátká, Monika Haňurová,
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECK