ŠABLONY JAK I PRO ZŠ Jodlova

 ŠABLONY  JAK I PRO ZŠ Jodlova

Projekt ŠABLONY JAK I pro ZŠ Jodlova  je schválen pod registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0003048, a bude realizován od 1.9.2023 do 31.8. 2025. Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. V souvislosti s projektem budou na škole ve školním roce 2023/2024 a 2024/2025 probíhat tyto aktivity:

 

číslo aktivita počet šablon
1.II/7 Vzdělávání pracovníků ZŠ

25x

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků ZŠ 10x
1.V/2  Vzdělávání pracovníků ŠD/ŠK 5x