Zdraví do škol

Zdravá výživa a zdravý životní styl je téma, které se nás všech týká, měli bychom ho praktikovat každý den a potřebujeme o něm vědět co nejvíce, proto jsme se zapojili do projektu Zdraví do škol.
Se společností Zdraví do škol jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci, v rámci které přineseme do vyučování nové metody a formy, které obsahují témata o zdravé výživě a zdravém životním stylu.
Žáci 1. stupně budou mít možnost zapojit se v listopadu 2017 do projektu Putování Zdravíkovem . Žáci se dozvědí vše zajímavé o výživě, zdravých potravinách a správném stylu stravování.
Pro rodiče chystáme zajímavá setkání s výživovými poradci, kde se dozví více o stravování dětí a nových poznatcích v oblasti zdravého životního stylu.