Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27. 11. 2023

Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou
často v médiích vystavování nejrůznějším návrhům a úvahám, které
neproběhly potřebnou odbornou diskuzí.

Nebojujeme za sebe, ale za naše děti

Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti.
Naše požadavky jsou legitimní – jde nám o udržení kvality vzdělávání.

Proto chceme:

  • Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy.
  • Zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024.
  • Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024.

Cíl stávky:

  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.
    • Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
  • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly.
  • Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci.

Stávka bude mít formu jednodenního přerušení práce po celou dobu
pracovní směny. V zařízeních a provozech, kde to nelze,
bude protest viditelně podpořen.