ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy proběhne na ZŠ Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace 

ve dnech 9. – 10. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin (s účastí dítěte). 

Pro zápis k povinné školní docházce je na naší škole využit systém Zápisy on-line, kde je vhodné se zaregistrovat.

Odkaz:   https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsp-kralupy/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4559

Elektronická registrace je spuštěna od 4. 3. od 00:00 hodin do 31. 3. 2024 do 00:00 hodin. Poté přijde zákonným zástupcům emailem potvrzení o přijetí elektronické přihlášky s přiděleným registračním číslem dítěte a připomenutí termínu zápisu.

K zápisu se dostavte se svým dítětem, průkazem totožnosti a rodným listem dítěte. 

K žádosti o přijetí je nutné dodat v době zápisu:

  • písemnou žádost, která přijde okamžitě po odeslání přihlášky
  • doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte – PPP nebo SPC

Při žádosti o odklad je nutné dodat v době zápisu:

  • písemnou žádost, která přijde okamžitě po odeslání přihlášky
  • doporučení školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Mgr. Bohuslava Glasslová

  ředitelka školy

ZŠ Kralupy nad Vltavou

Jodlova 111, příspěvková organizace

tel.: 315 727 293