Šablony III pro ZŠ Jodlova

Šablony III pro ZŠ Jodlova

Projekt OP VVV je schválen pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021489, a bude realizován od 1.1.2022 do 30.6. 2022. Cílem je podpořit žáky naší školy a umožnit jim rozvíjet se v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti nad rámec výuky. V souvislosti s projektem budou na škole ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 probíhat tyto aktivity :

 

číslo aktivita počet šablon
3.II. /6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 1x
3.II. /9 Projektový den ve výuce (Canisterapie) 17x
3.II/10  Klub pro žáky (Čtenářský klub) 3x
3.II/10  Klub pro žáky (Klub zábavné matematiky a deskových her) 3x
3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 8x