Úvod

Základní škola Kralupy nad Vltavou Jodlova 111, příspěvková organizace je škola zřízená podle §16, odst. 9 Školského zákona. Poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je přiznán 2. až 5. stupeň podpůrných opatření ve vzdělávání.   Žáci jsou přijímáni na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení školského poradenského zařízení.

Budova školy je moderně zrekonstruována. Leží uprostřed města v blízkosti zastávek ČSAD, ČD a MHD. Pro svou činnost využívá prostory v 1. a 2. patře budovy, v přízemí je Městská knihovna. Ke škole patří školní dvůr a malá školní zahrada.

skola – kopie